of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De kracht van de arbeidsmarktregio;

samenwerking in de praktijk

ScreenHunter-49-Feb.-24-16.01

Samenvatting

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben sociale partners en gemeenten afgesproken gezamenlijk de zogenaamde ‘regionale werkbedrijven’ op te richten die aansluiten bij de bestaande 35 arbeidsmarktregio’s. Het Werkbedrijf kan worden gezien als een bestuurlijk overleg tussen gemeenten, het UWV en sociale partners. Reden genoeg om het oor eens te luisteren te leggen bij een aantal gemeenten, om een beter zicht te krijgen op de huidige status van het regionale Werkbedrijf. En op de samenwerkingsverbanden die daarbij horen en de overeenkomsten die daaruit moeten voortvloeien.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Leeswijzer en verantwoording

3 Resultaten

3.1 Samenwerking

3.2 Implementatie Werkbedrijf

3.3 Marktbewerkingsplan

3.4 Nieuw beschut werken

3.5 Verordeningen en instrumenten

3.6 Ontwikkelpunten

3.7 Vragen voor de nabije toekomst

4 Oplossingsrichting: naar een Regionale Arbeidsmarkt Agenda

4.1 Naar een investerende sociale zekerheid

4.2 Regionale Arbeidsmarkt Agenda

4.3 Geen re-integratie maar directe plaatsing

4.4 Innovatie en begeleiding kwetsbare doelgroep

4.5 Koppeling met economische agenda

4.6 Bundeling van budgetten

4.7 Aandacht voor lokale legitimiteit en betrokkenheid

4.8 Wil en durf: succes ligt bij mensen

Inloggen of registreren