of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De kinderopvangketen

Het verbinden van beleid, uitvoering en ICT

Voorkant-PBLQatie-40

Samenvatting

Met de stelselherziening van de Wet kinderopvang per 1 januari 2010 hebben de Ministeries van OCW en SZW gewerkt aan een verbetering van de informatie-uitwisseling in de kinderopvangketen. Het doel hiervan is het versterken van toezicht en handhaving door GGD’en, gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs en de vermindering van fraude en misbruik bij de toekenning van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Dit heeft geleid tot de invoering van een Landelijk Register en een Gemeenschappelijke Inspectieruimte Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Door Martin Flier (SZW) en Leo Smits (PBLQ HEC)

Inleiding

Door Marc de Rooij (PBLQ HEC)

Hoofdstuk 1

Kroniek van het programma

Door Dirk Jan van der Linden (PBLQ HEC)

Hoofdstuk 2

Opdrachtgeverschap en programmamanagement

Door Sipke Boorsma, Judith Duveen (SZW) en

Marc de Rooij (PBLQ HEC)

Hoofdstuk 3

Van stimuleren naar handhaven

Door Remco van Vliet, Frank Kentin en Michel Koning (VNG)

Hoofdstuk 4

Gereedschap voor het werkproces

Door Yvette Derks en Anja Schrik (GGD Nederland)

Hoofdstuk 5

De implementatieondersteuning door KING

Door Hanna van Oostrum en Edith van Ruijven (KING)

Hoofdstuk 6

De ontwikkelmethodiek van ICTU

Door John Oldenhuizing (ICTU)

Hoofdstuk 7

Het inrichten van het beheer bij DUO

Door Richard van Ligten en Anjo Grakist (DUO)

Hoofdstuk 8

Conclusies

Door Marc de Rooij (PBLQ HEC), met dank aan

de stuurgroep LRKP/GIR

Inloggen of registreren