of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De inzet van processen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

Engage-Process

Samenvatting

Aan gemeenten, provincies en andere organisaties die voor een groot deel met publiek geld gefinancierd worden, wordt gevraagd een "rechtmatigheidsverklaring" af te geven. Ook wordt in een later stadium gevraagd een In Control statement af te geven.

Terwijl er op verschillende wijzen invulling gegeven wordt aan deze verantwoordelijkheden, is er direct een grote rol voor procesmanagement weggelegd. Engage Process ziet hierin vooral het belang van medewerkersgerichte en door medewerkers gedragen procesmanagement.

In deel I van deze whitepaper omschrijft Engage Process zes cruciale redenen voor het vergaand betrekken van de medewerkers bij procesmanagement en de voordelen die dat geeft. Deel II beschrijft welke rol uitzonderingen hebben binnen de rechtmatigheid. En tenslotte wordt er in deel III uitgelegd hoe Engage Process daar een effectieve rol in kan spelen.

Inhoudsopgave

Introductie

DEEL I – Rol van processen en medewerkersbetrokkenheid voor de rechtmatigheidsverantwoording

- Organisaties staan onder druk door de grote hoeveelheid aan projecten

- Draai het om – maak procesmanagement de grote gemene deler van alle projecten, én betrek medewerkers vanuit die context. Dit geeft 6 grote voordelen

DEEL II – Uitzonderingen, Rechtmatigheid, Compliance

- Betrokkenheid van de medewerkers is cruciaal!

- Belangrijke rol voor de uitzonderingen

- Zijn controles wel nodig wanneer u In Control bent?

- Input voor continu verbeteren

- Continu verbeteren moet wel georganiseerd worden

- Processen beleven met medewerkers en niet alleen vanuit de IT

DEEL III - Functies voor de rechtmatigheidscontroles in Engage Process

- De Functies van Engage Process

- Drie oplossingsrichtingen voor (eerstelijns-)controles

- Over Engage Process

Inloggen of registreren