of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De Europese Green Deal: Kansen voor gemeenten en provincies

Vindsubsidies_2

Samenvatting

De Green Deal is een strategie gericht op een duurzame Europese economie waarbij we op alle beleidsterreinen de klimaat- en milieuproblemen als kansen zien. Een belangrijk streven is om van Europa in 2050 een klimaatneutraal continent te maken. Om dit doel te bereiken is een routekaart uitgestippeld met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie, in te spelen op de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies tegen te gaan en de milieuvervuiling te stoppen. Ook is vastgelegd welke financiële instrumenten en investeringen nodig zijn en hoe we tot een inclusieve en eerlijke transitie kunnen komen. Maar hoe zit de Green Deal nu precies in elkaar, wat weten we ervan en waar liggen de kansen voor gemeenten en provincies? Vindsubsidies consultants Maarten Klumpers en Demi Schrijver geven antwoorden in de whitepaper: Green Deal – Kansen voor gemeenten en provincies.

Inhoudsopgave

1. Wat is de Green Deal en op welke beleidsgebieden is deze gericht?

2. Hoe wordt de Green Deal gefinancierd?

3. Welke kansen biedt de Green Deal voor gemeenten en provincies?

4. Van groene match naar financiering

5. Voorbeeldprojecten groene projecten met EU financiering

6. Heeft uw organisatie de groene kansen in beeld?

Inloggen of registreren