of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De economische kracht van de stad

Kracht-van-de-stad

Samenvatting

Tijdens de laatste eeuw heeft de stad niet aan economische betekenis ingeboet, maar zijn er wel duidelijke verschuivingen in de verhouding tussen economische sectoren, tussen stad en platteland en tussen wijken binnen de stad. De stad blijft belangrijk, zeker in economisch opzicht, maar heeft minder het primaat dan vroeger. Wat zijn de oorzaken van deze verschuiving en welke betekenis heeft de huidige stedelijk economische kracht voor stedelijk economisch beleid?

Inhoudsopgave

Hernieuwde stedelijke kracht

Economische betekenis

Economische kracht van steden

Tot slot

Inloggen of registreren