of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De Creatieve Samenleving en de Overheid

Visie van intermediaire organisaties op de rol van de overheid t.a.v. maatschappelijk initiatief

creatieve-maatschappij

Samenvatting

Hoewel de grote veranderingen in de maatschappij op dit moment veel spanning oproepen, maken zij ook een nieuwe ruimte vrij. Een nieuw speelveld, dat wordt benut door mensen die voor zichzelf kansen zien1. Kansen om de maatschappij te verrijken met eigen initiatieven. Zij bouwen met passie en op een ondernemende manier aan iets nieuws, dat van hen is én ten dienste staat van de maatschappij. Maatschappelijke entrepreneurs dus, in allerlei vormen en maten die samenwerking zoeken met overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Zij vragen iets nieuws van de bestaande instituties.

Aan GreenWish is gevraagd om te polsen bij mensen en organisaties die deze maatschappelijke entrepreneurs begeleiden (intermediairen), hoe ‐naar hun mening ‐ de overheid hierop zou moeten reageren. Daartoe hebben we een aantal (groepsgesprekken) en (telefonische) interviews gehouden (zie bijlage 1, voor geraadpleegde personen en organisaties). Aan de hand van deze gesprekken hebben we een aantal bouwstenen/onderwerpen uitgelicht: onderwerpen waarop de overheid zou kunnen aanhaken om het mensen makkelijker te maken zich in te zetten voor de samenleving.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Onderwerpen

2.1. Er zijn nieuwe probleemoplossers ‐ overheid laat los

2.2. Andere geldstromen voor maatschappelijk initiatief

2.3. Schaalverkleining, kleinschalige innovatie en menselijke maat

2.4. Maatschappelijke entrepreneurs hebben nieuwe organisatie vormen

2.5. Tijd en geld – informele economie

2.6. Nieuwe business modellen

 

Bijlage 1 Geraadpleegde personen

Bijlage 2 Overzicht van gedane aanbevelingen

Bijlage 3 Signalen en concrete voorbeelden van belemmeringen

Bijlage 4 Mythes, vooroordelen en kromme beeldvorming

Inloggen of registreren