of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp

Stimulansz_1

Samenvatting

Gemeenten hebben op basis van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht. Dit houdt in dat een gemeente een voorziening treft op het gebied van jeugdhulp wanneer een jeugdige of zijn ouders deze nodig hebben in verband met het gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Lukt het de ouders niet (alleen) dan heeft de gemeente een rol. Die rol heeft de gemeente alleen wanneer de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders en het sociale netwerk ontoereikend zijn. Dit wordt ook wel de ‘eigen kracht’ genoemd. Stimulansz ontvangt via de helpdesk Inzicht Jeugd regelmatig vragen over het beslissen op aanvragen voor een jeugdhulpvoorziening en de eigen kracht. Er zijn inmiddels verschillende rechterlijke uitspraken gedaan die richting geven aan de beoordeling van de eigen kracht. In deze whitepaper gaan we in op wat daarover bekend is vanuit jurisprudentie.  

Inhoudsopgave

Inleiding

Stappenplan jeugdhulp

Eigen kracht

Conclusie:

Contactinformatie

Over Stimulansz  

Inloggen of registreren