of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Cyber Security Awareness

Een onderzoek naar kennis, bewustzijn en gedrag ten aanzien van cyber security

ict-beveiliging

Samenvatting

In opdracht van het Ministerie van Algemene Zaken DPC en NCTV, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar cyber security awareness onder verschillende doelgroepen van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

 

Situatie

Ondanks dat de beleidsmatige, wetenschappelijke en commerciële interesse voor cyber security (veilig omgaan met de digitale omgeving) enorm is toegenomen, blijkt het bewustzijn, dat men als burger, bedrijf of professional zelf maatregelen kan nemen om de eigen weerbaarheid te vergroten, nog steeds erg laag. Vanuit de gedachte dat een gecoördineerde aanpak door diverse partijen meer oplevert dan individuele acties van diverse actoren, organiseert de directie Cyber Security van de NCTV dit jaar een campagne, de tiendaagse ‘Alert Online’.

 

Aanleiding

12 november 2012 vindt de kick-off van deze campagne plaats. Tijdens deze start van de campagne wil de NCTV aan de minister van Veiligheid en Justitie onderzoeksresultaten overhandigen die aantonen wat het huidige cyber-awareness-niveau is van verschillende relevante doelgroepen. Exposure in de media is hierbij één van de doelen om het onderwerp onder de aandacht te brengen.

 

Doel

Met behulp van een representatief onderzoek wordt het huidige cyber-awareness-niveau van verschillende doelgroepen in kaart gebracht, vertaald naar kennis, houding en gedrag. Enerzijds om publiciteit te creëren rondom de tiendaagse ‘Alert Online’. Anderzijds om de effecten van inspanningen op dit terrein over een jaar in kaart te kunnen brengen.

Inhoudsopgave

1 Achtergrond
2 Doel- en probleemstelling

3 Methode en opzet

4 Leeswijzer

5 Conclusies en aanbevelingen

6 Samenvatting

7 Resultaten zakelijke doelgroepen

8 Resultaten consumenten

9 Vergelijkingen tussen groepen

9.1 Leidinggevenden en niet-leidinggevenden

Bijlage: Onderzoekstechnische informatie

Inloggen of registreren