of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Cryptor

Pseudonimiseringstool voor het sociale domein

Cryptor-whitepaper

Samenvatting

Met de transformatie van het sociale domein groeit de behoefte aan een integrale sturing en aanpak. Het beschikken over een goede, accurate en complete gegevensset over het gehele domein is hierbij een belangrijke voorwaarde. Geen eenvoudige opgave, omdat het sociale domein bestaat uit een veelheid van organisaties: gemeenten en uitvoeringsorganisaties op het gebied van welzijn, zorg, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, gezondheid, werk en veiligheid. Niet alleen het verzamelen van de juiste data is complex. Met name het kunnen voldoen aan de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de voor de specifieke bronnen geldende wetgeving maakt de gegevensverzameling lastig. De KWIZ Cryptor is een pseudonimiseringstool die volledig tegemoet komt aan deze bezwaren en wetten.

 

• Privacy proof

• Eenvoudig toe te passen

• Aan te passen aan uw eigen datamodellen

• Doeltreffende gegevenskoppeling

• Goede respons vanuit externe organisaties

• Meerdere sleutelvelden voor de koppeling

Inhoudsopgave

Hoe werkt de Cryptor?

Wat zijn de voordelen van de Cryptor?

Inloggen of registreren