of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Control tijdens Corona

EIFFEL_2

Samenvatting

2020 wordt voor gemeenten nu al het financiële rampjaar genoemd. Stond begin dit jaar de financiële positie van de gemeente al onder druk als gevolg van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (en dan met name de toename van de zorgzwaarte binnen jeugdzorg), de Corona-crisis werkt deze druk behoorlijk in de hand. Een eerste inventarisatie onder gemeenten levert op, dat 14% van de gemeenten verwacht op korte termijn in financiële problemen te komen, terwijl 64% dit op middellange termijn verwacht (Budding e.a., 2020). De vraag is dan wat een gemeente kan doen om ondanks deze ontwikkelingen financieel zo goed mogelijk in control te blijven. Deze bijdrage zal ingaan op deze vraag aan de hand van een praktijkcase van een gemeente.

Inhoudsopgave

Aanleiding

Organisatie en inventarisatie

De checklist

De impact analyse

De algemene reserve positie

Inzicht biedt uitzicht

Inloggen of registreren