of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Co-creatie: kosten omlaag, tevredenheid omhoog

Betere bundeling van kennis, inzicht en ervaring

Co-creatie

Samenvatting

Met de komst van de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en de landelijke Basis Registratie Personen (BRP) gaan

gemeenten de komende periode belangrijke veranderingen tegemoet. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de afdeling

Burgerzaken én voor de burgers. Meer selfservice door de burger, innovatie van werkprocessen en maximale toepassing van digitale technologische oplossingen zijn in die context veelgebruikte begrippen die uiteindelijk moeten leiden tot een betere, snellere, goedkopere dienstverlening aan tevreden burgers. Voordat gemeenten en burgers van die voordelen kunnen genieten, moet er een moderniseringsslag plaatsvinden van de dienstverlening én een transitie van de GBA naar de BRP. Die modernisering en transitie vallen samen met de vermindering van budgetten als gevolg van de economische crisis, de vermindering vanpersoneel als gevolg van de vergrijzingsuitstroom en het gegeven dat burgers steeds meer gebruik willen maken van digitale dienstverlening waarin ze zoveel mogelijk zelf kunnen regelen: plaatsonafhankelijk en 24/7. De essentiële vraag luidt dan: Hoe kunnen gemeenten die modernisering en transitie met minder personeel en tegen lagere kosten tot een goed einde brengen en tóch een optimale en snelle dienstverlening op maat leveren die tegemoet komt aan de wensen van burgers?

Inhoudsopgave

Samen het landschap inrichten

Co-creatie

Huidige en potentiële kwartiermakers iBurgerzaken

Co-creatie bij apps voor Burgerzaken

(Public) Scrum

Co-creatie bij ontwikkeling en implementatie van apps

Moderne communicatiemiddelen

Tref nu voorbereidingen

Inloggen of registreren