of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Cloud Computing

Perspectief voor gemeenten

KPN-whitepaper

Samenvatting

Gemeenten staan voor grote uitdagingen wanneer het gaat om ICT. Door decentralisaties, vergrijzing, iNUP en andere ontwikkelingen worden zij – wellicht meer dan andere organisaties – uitgedaagd stappen te zetten. Alle ICT in eigen beheer houden is vaak geen optie meer, net zo min als het volledig uitbesteden aan één externe partij. Steeds meer gemeenten zijn daarom geïnteresseerd in de mogelijkheden van werken in de cloud. Maar cloud computing is een breed begrip en kent veel invalshoeken. Op internet zijn positieve voorbeelden te vinden, toch aarzelen veel gemeenten met de overstap. Want wat zijn de risico’s? Hoe kom je in die cloud? En hoe houd je als gemeente controle op het gebruik van de cloud door medewerkers?
De redenen en motieven om als gemeente in de cloud te stappen, lopen uiteen. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, kostenbesparing, behoefte aan flexibiliteit en modern werkgeverschap zijn voorbeelden. Wat de aanleiding ook is, de behoefte aan veiligheid en grip op zaken is net zo belangrijk. Om hieraan concreet invulling te geven is een frisse kijk nodig op cloud computing.
Met deze whitepaper willen we zo objectief mogelijk informatie geven over cloud computing, de voor- en nadelen en de mogelijke risico’s ervan. Met andere woorden: als ik kies voor cloud computing, zijn er dan risico’s voor de bedrijfsvoering en heeft dit bijvoorbeeld gevolgen voor de informatiebeveiliging?

Deze whitepaper kan lokale overheden helpen een antwoord te formuleren op deze vragen. Dat doen we door in hoofdstuk 3 onze visie op cloud computing voor gemeenten met u te delen: De GemeenteCloud. Daar beschrijven we ook welke stappen we al gezet hebben om samen op weg naar de cloud te gaan. In het laatste hoofdstuk geven we tenslotte een bescheiden voorzet hoe dit door een gemeente te vertalen is in beleid.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Cloud computing voor gemeenten: waarom?

2.1 Wat is het?

2.2 Voordelen voor gemeenten

2.3 Risico’s

2.4 De overstap

3. De GemeenteCloud

3.1 Wat is de GemeenteCloud?

3.2 Wat levert het op per doelgroep?

3.3 Meer voordelen

3.4 Andere oplossingen

4. En nu?

Inloggen of registreren