of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten

Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers

jeugd-en-gezin-gr

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in ons land. Het onderzoek is uitgevoerd door 32 gemeentelijke rekenkamer(commissie)s, in samenwerking met de Algemene Rekenkamer. Voor deze samenwerking is gekozen omdat bij de uitvoering van het jeugdbeleid en de inrichting van CJG’s verschillende bestuurslagen betrokken zijn. Gezamenlijk onderzoek van rekenkamers met bevoegdheden op lokaal respectievelijk rijksniveau levert zodoende een omvattend beeld op van de problematiek.

Inhoudsopgave

Samenvatting

1 Over dit onderzoek

1.1 Waarom een gezamenlijk onderzoek naar CJG’s?

1.2 Achtergrond van het CJG-concept

1.3 Aard en omvang van de jeugdproblematiek

1.4 Leeswijzer

 

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Hoe vervullen gemeenten hun rol bij de vorming van CJG’s?

2.1.1 Financiering van en uitgaven in het CJG

2.1.2 Beleidsvoorbereiding

2.1.3 Samenwerkingspartners en -afspraken

2.2 Wat is er inmiddels (eind 2011) gerealiseerd?

2.2.1 Toegankelijkheid

2.2.2 Signalering

2.2.3 Zorgcoördinatie

 

3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies

3.1.1 Toekomst van het CJG

3.1.2 Kansen en risico’s

3.2 Ontwikkelpunten CJG

3.3 Aanbevelingen voor de staatssecretaris van VWS en de VNG

 

4 Reactie staatssecretaris van VWS en VNG

4.1 Reactie staatssecretaris van VWS

4.2 Reactie VNG

 

Bijlage 1 Onderzoeksopzet

Bijlage 2 Gebruikte termen en afkortingen

Literatuur

Inloggen of registreren