of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Casusboekje Inburgering

Bied mensen toekomstperspectief binnen de regels van de wet met De Omgekeerde Toets

Stimulansz_3

Samenvatting

De Wet inburgering 2021 komt eraan! Vanaf 2022 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid inburgeraars te begeleiden en te ondersteunen in hun inburgeringstraject. Als gemeente kunt u zich daar nu al op voorbereiden. En Stimulansz helpt u daarbij. Met dit ‘light’ casusboekje nemen we vast een voorschot op de taken en dilemma’s die op u afkomen. We zetten u aan het denken over hoe u met deze nieuwe taken kunt omgaan. En we laten u zien dat er met De Omgekeerde Toets © binnen de regels van de wet voldoende mogelijkheden zijn om mensen een toekomstperspectief te bieden.

 

Integraal werken

Met De Omgekeerde Toets introduceert Stimulansz een heel andere manier van kijken. Een manier die eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat u, als u het principe eenmaal doorhebt, denkt: logisch, zo moet het! Zo is de wet bedoeld! Ook geeft De Omgekeerde Toets een nieuwe betekenis aan het begrip integraal werken. Door gebruik te maken van De Omgekeerde Toets ziet u namelijk de mogelijkheden van de Wet inburgering 2021 voor uw gemeente, ook in combinatie met andere domeinen in het sociaal domein. Het belangrijkste doel voor ogen is hierbij: de inburgeraar zo

goed mogelijk begeleiden en ondersteunen.

 

5 casussen

In dit casusboekje leggen we eerst uit hoe De Omgekeerde Toets werkt en daarna passen we het principe toe op 5 casussen waarbij inburgering centraal staat. Deze casussen zijn representatief voor de uitdagingen waar inburgeraars en consulenten inburgering in het sociaal domein zoal mee te maken krijgen. Bij elke casus doen we u een oplossing à la De Omgekeerde Toets aan de hand.

 

Zelf aan de slag

Dit is een doe-het-zelf-boek voor alle professionals in het sociaal domein. Als u alle verhalen en de bijbehorende oplossingen heeft gelezen, kunt u direct zelf aan de slag met het toepassen van het principe van De

Omgekeerde Toets. Waar nodig met een beetje hulp van ons.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

Hoe werkt De Omgekeerde Toets?

casus 1 voorkomen of handhaven?

casus 2 schulden staan inburgering in de weg

casus 3 afschalen of belemmeringen verhelpen?

casus 4 motivatie (h)erkennen

casus 5 participeren of inburgeren?

Om rekening mee te houden

Colofon

Over Stimulansz

Inloggen of registreren