of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Campusontwikkeling

Een inspirerende plek voor leren, werken en innoveren

HEVO_3

Samenvatting

Een campus ontwikkelen. Wat is nodig om een inspirerende plek voor leren, werken en innoveren te ontwikkelen?

We hebben een publicatie geschreven waarin we verschillende aspecten van het begrip 'campus' toelichten. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven.

Inhoudsopgave

Inleiding

Toekomstbeeld

Een veelzijdige locatie

Van sciencepark tot regiocampus

Naar een masterplan

Wie is aan zet?

Het spel der belangen

Campusvorming: voor een vitale regio

Tot slot

Inloggen of registreren