of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Businesscases: het kompas van de bestuurder

Voorkant-papernote-37_1

Samenvatting

Elke tijd kent woorden die op een gegeven moment ‘in’ zijn. In het openbaar bestuur is dat momenteel voor het woord ‘businesscase’ het geval. Voor elke bestuurlijke beslissing moet er een businesscase bestaan. En als deze er niet is, moet hij zo snel mogelijk worden opgesteld want anders ben je als bestuurder verkeerd bezig en een gemakkelijk mikpunt voor kritiek. Opvallend daarbij is dat iedereen dit woord graag gebruikt maar dat er bij doorvragen nogal verschillende begripsinhouden achter blijken te schuilen. Dat loopt uiteen van bondig opschrijven waarom we bestuurlijk iets doen tot lijvige boekwerken met veel financiële ratio’s, verschillende investeringsopties en risico analyses.

Tegen deze achtergrond leek het ons verstandig om een publicatie aan dit onderwerp te wijden en wel één die zich specifiek richt op de rol van bestuurders. Wat moeten zij weten en doen om goed om te gaan met businesscases?

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding

1.2 Voor wie is de publicatie bedoeld?

1.3 Indeling publicatie

Hoofdstuk 2

Wat is een businesscase en wat zijn de gebruiksmogelijkheden?

2.1 Wat is dat: een businesscase?

2.2 Relatie met andere managementconcepten

2.3 De scope van een businesscase

2.4 De concepten ‘kosten’ en ‘baten’

2.5 Gebruiksmogelijkheden van een businesscase

Hoofdstuk 3

Opzet en organisatie van een businesscase

3.1 De minimale variant

3.2 De maximale variant

3.3 Het proces

3.4 Noodzakelijke competenties

Hoofdstuk 4

Businesscases als instrument voor verandering

4.1 Dezelfde dingen beter doen

4.2 De dingen die we doen, anders doen

4.3 Andere dingen gaan doen

4.4 Businesscases als proces

4.5 Misbruik van businesscases

Hoofdstuk 5

Aspecten specifiek voor de overheid

5.1 Interbestuurlijke samenwerking

5.2 Meenemen van maatschappelijke aspecten

Hoofdstuk 6

Adviezen voor de bestuurder

Bijlage: cases

A Winst zit in de processen (basisregistraties)

B SZW en de Shared service organisatie ICT

C Service centrum Drechtsteden

D Nationaal Modellen- en Data Centrum

E OV chipkaart

F Landelijk Register Kinderopvang

G ‘Chip op het rijbewijs’

H Overzicht van opgenomen elementen

Inloggen of registreren