of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bouwen in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied

Plasbrandaandachtsgebied-jpeg

Samenvatting

Bouwen langs infrastructuur waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, is complex. Dit vervoer brengt bijzondere risico’s met zich mee, zoals plasbranden. Hierdoor is het bouwen langs deze transportroutes procedureel én technisch gezien ingewikkeld. De nieuwe regeling Bouwbesluit neemt echter een deel van deze complexiteit weg.

 

Neemt niet weg dat deze projecten een uitdaging blijven. Veilig en kwalitatief goed bouwen vraagt in deze situaties om de toepassing van de juiste brandveilige materialen, een aantoonbaar veilige oplossing en het bewandelen van de juiste communicatielijnen.


Kortom, ook in de nieuwe regelgeving vergt het goed toepassen van de prestatie-eisen tijd en energie. In bijgaand whitepaper gaat ingenieur Susan Eggink-Eilander van Antea Group dieper in op mogelijkheden en onmogelijkheden van het bouwen in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied.

 

Bron: Bouwregels in de praktijk

Inhoudsopgave

Waarom zijn prestatie-eisen geformuleerd?

Wat is een veiligheidszone of plasbrandgebied?

Voor welke gebouwen gelden de eisen?

Welke bouwkundige eisen worden er gesteld?

Zijn er mogelijkheden voor gelijkwaardige oplossing?

wat kan de bouwpraktijk verwachten?

Inloggen of registreren