of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Beter slim gejat dan slecht bedacht

Over de internationale uitwisseling van ICT best practises

voorkant-papernote-32

Samenvatting

Je moet ‘roeien met de riemen die je hebt’ is een veelgebruikte uitspraak, zeker in deze economisch mindere tijden. Maar wat als je nou zonder al te veel moeite een buitenboordmotortje kunt overnemen? Dan klinkt het op zijn minst verleidelijk om die optie te overwegen. Relatief weinig inspanning voor veel resultaat.

Als we deze metafoor vertalen naar de ICT-projecten bij de overheid ontstaat toch een ander beeld. Vaak is men geneigd zelf een project van begin af aan te ontwerpen, uit te werken en uit te voeren, zonder daarbij naar voorbeelden te kijken die al bestaan. En als er dan verkend wordt welke voorbeelden zouden kunnen helpen, worden deze niet goed overgenomen waardoor ze alsnog niet als het buitenboordmotortje kunnen fungeren.

Zeker in een internationale context kunnen we veel van elkaar leren.

De mogelijkheden en middelen om dat te doen zijn steeds talrijker en de omstandigheden om het te doen ook. Communicatiemiddelen zijn zo ver ontwikkeld dat kennis en informatie delen, en de juiste contacten onderhouden, makkelijker is dan ooit. Daarnaast vindt beleidsvorming in toenemende mate op een internationaal vlak plaats waardoor per definitie andere landen met soortgelijke ICT-projecten als Nederland stoeien.

Tot slot is er nu een keiharde noodzaak in de vorm van een economische crisis. Ons kapitaal moet slim ingezet worden, we moeten ophouden met het uitvinden van het wiel. Voor bijna alle ICT-projecten en -programma’s van de Nederlandse overheid geldt dat meer geleerd kan worden van het buitenland. In sommige projecten geldt dat het buitenland kan leren van Nederland. Voor beide varianten blijkt dat de voordelen niet voor iedereen even duidelijk zijn en dat het daadwerkelijk uitwisselen van een voorbeeld over de landgrenzen heen als moeilijk wordt ervaren.

Om deze reden heeft Het Expertise Centrum middels dit onderzoek de voordelen nog eens op een rijtje gezet, inclusief concrete handvatten hoe deze te verwezenlijken. Wij hopen op deze manier te kunnen bijdragen aan een terugkeer van de internationale blik in Nederland.

 

drs. L.J.E. Smits

Directeur

Het Expertise Centrum

ROI Opleiding, Coaching & Advies

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1

Introductie

1.1 Inleiding

1.2 Probleemstelling

1.3 Doel en opzet onderzoek

Hoofdstuk 2

Handvatten voor analyse

2.1 Introductie

2.2 Best Practice, Good Practice of gewoon Practice?

2.3 Internationale setting

2.4 De context van de landen

2.4.1 Bestuurlijke structuren

2.4.2 Beleidsmatige setting

2.4.3 (Zakelijke) cultuur

2.5 Beleidsoverdracht

2.5.1 T ransferrisico’s bij importeren

Hoofdstuk 3

Case-selectie

3.1 Waarom deze cases?

3.1.1 H et Nederlands Taxonomie Project exporteren naar Australië

3.1.2 G ateway™ importeren uit het Verenigd Koninkrijk

3.2 Onderzoeksaanpak

Hoofdstuk 4

Exporteren van Standard Business Reporting

4.1 S BR in Nederland

4.1.1 I nternationale setting

4.1.2 C ontext SBR Nederland

4.2 Aanleiding export

4.2.1 Kennissen op conferenties

4.2.2 Van idee naar concreet project

4.3 SBR in Australië

4.3.1 C ontext SBR in Australië

4.4 Opzet van de export

4.4.1 Verschillen in context

4.5 Ervaren voordelen importeur

4.6 Ervaren voordelen exporteur

4.7 Lessons learnt Hoofdstuk 5

Importeren van Gateway

5.1 Gateway in het Verenigd Koninkrijk

5.1.1 I nternationale setting

5.1.2 C ontext Gateway Verenigd Koninkrijk

5.2 Aanleiding import

5.2.1 D e persoonlijke touch

5.2.2 G roeiende aandacht

5.3 Opzet van de import

5.4 Gateway in Nederland

5.4.1 C ontext Gateway in Nederland

5.5 Hoe is er geïmporteerd?

5.5.1 Verschillen in context

5.6 Ervaren voordelen importeur

5.7 Ervaren voordelen exporteur

5.8 Lessons learnt Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen

6.1 Voordelen importeren en exporteren

6.2 Handvatten voor zelf doen

6.2.1 Algemene aanbevelingen

6.2.2 Aanbevelingen voor importtrajecten

6.2.3 Aanbevelingen voor exporttrajecten

6.3 Concluderend

Hoofdstuk 7 

Tot Slot

Bijlage A Geïnterviewde personen

Bijlage B Bestudeerde documentatie

Inloggen of registreren