of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Benchmark geeft inzicht in duurzaamheidsbeleid gemeenten

De lappendeken voorbij.

Samenwerking-in-beweging

Samenvatting

Gemeenten staan in de komende periode voor grote opdrachten door nieuwe taken en bezuinigingen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen. Deloitte wil als adviesbureau een actieve bijdrage leveren aan initiatieven die raakvlakken hebben met samenwerking binnen het openbaar bestuur. 

Hierbij staan de ontwikkeling van kennis en tools en het uitwisselen van ervaringen centraal. Omdat wij ervan zijn overtuigd dat gemeenten om meerdere redenen zullen blijven samenwerken, hebben wij het initiatief genomen dit onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek staan 18 gemeenten centraal. Ze geven een kijkje in de keuken en laten zien hoe zij hun samenwerkingsrelaties vormgegeven. Ook tonen ze hun visie op gemeentelijke samenwerking. Onze publicatie biedt een interessant overzicht van gemaakte keuzes en biedt inzichten over de huidige stand van zaken in de samenwerkingspraktijk.

Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat de gemeenten zoeken naar meer overzicht en samenhang tussen de verschillende samenwerkingsrelaties. We zien een tendens van verzakelijking en verdere professionalisering van het organiseren van het geheel van samenwerkingsverbanden. Ook is het een interessant te zien dat in de loop van de tijd duidelijke voorkeuren voor bepaalde samenwerkingsvormen zijn ontstaan.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Achtergronden

Visie op samenwerking

De praktijk: wie doet wat met wie en op welke manier

Inrichting van de samewerking

Wat levert samenwerking op?

Samenwerkingsterreinen in beweging

De gemeente aan het woord

Inloggen of registreren