of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO

Grip op de tekorten binnen het sociaal domein. Februari 2020

Van-Dam---Oosterbaan_2

Samenvatting

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te besparen door efficiënter te werken. Nu blijkt echter dat gemeenten grote problemen hebben met het in bedwang houden van zorgkosten.

Dit bestand geeft een overzicht van beheersmaatregelen die gemeenten kunnen inzetten om meer zicht en grip te krijgen op zorguitgaven in de domeinen Jeugd en Wmo. In een andere versie die Van Dam & Oosterbaan aan het ontwikkelen is, kijken we eveneens naar beheersmaatregelen die onder andere betrekking hebben op: samenwerking met ketenpartners zoals welzijnsorganisaties en integrale samenwerking binnen het Sociaal Domein te weten Armoede & Schuldhulpverlening, Onderwijs en Participatie. Omdat binnen de domeinen Jeugd en Wmo nog genoeg winst te behalen is, hebben we voor deze bundel de focus hierop gelegd. De versie van deze bundel is februari 2020. Deze bundel zal continu worden doorontwikkeld met nieuwe inzichten en ervaringen.

 

Leeswijzer

Er zijn veel verschillende beheersmaatregelen die gemeenten kunnen inzetten om kosten te besparen. De maatregelen die in dit bestand zijn opgenomen zijn dan ook niet uitputtend en vaststaand. Om tot een overzichtelijke weergave te komen van alle maatregelen is dit bestand opgedeeld in drie delen. Deel 1 bevat een toelichting over de onderverdeling die is gemaakt: vijf leidende pijlers waaronder de verschillende beheersmaatregelen zijn geplaatst. In deel 2 zijn alle maatregelen overzichtelijk weergegeven in een matrix. Tot slot is in deel 3 een uitgebreide omschrijving en toelichting gegeven van de maatregelen uit de matrix. Aan de hand van voor- en nadelen wordt aangegeven waar gemeenten rekening mee dienen te houden wanneer zij een beheersmaatregel willen implementeren. Daarbij wordt regelmatig verwezen naar een voorbeeld uit de praktijk of een best practice.

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1. De 5 pijlers

Deel 2. De matrix

Deel 3. Toelichting beheersmaatregelen

Eindwoord

Inloggen of registreren