of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bedrijfsvoering en shared services in de publieke sector

capgemini-bedrijfsvoering

Samenvatting

Overheidsorganisaties streven naar een rijksbrede en duurzame bedrijfsvoering die zich kenmerkt door meer gezamenlijke oplossingen, efficiëntie en ontkokering. De bedrijfsvoering van centrale en decentrale overheden is te veel versnipperd. Bovendien hebben ze hun activiteiten ieder op een eigen manier ingericht.
Shared services is een organisatorische structuur die de voordelen van centralisatie en decentralisatie combineert zonder de nadelen ervan. Op ICT-beheergebied vindt de komende jaren bij Rijk, provincies en gemeenten een concentratiebeweging plaats om de kosten terug te dringen.

Inhoudsopgave

Samenwerking in bedrijfsvoering
Sturing en procesmanagement
Inrichtingsvraagstukken

De menselijke maat
Sourcing van ICT

Inloggen of registreren