of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

BDO Arbeidswijzer

BDO-Arbeidswijzer

Samenvatting

De BDO Arbeidswijzer 2020 is uit. Hét juridische handboek waarin alle relevante en actuele arbeidsrechtelijke informatie op een rijtje staat. In dit handige naslagwerk – op alfabetische volgorde, met handige rekenvoorbeelden – komen alle onderwerpen en wetswijzigingen uitgebreid aan bod. U kunt de Arbeidswijzer 2020 nu gratis downloaden.

Inhoudsopgave

AOW-gerechtigde werknemers

Arbeid en zorg

Arbeidsovereenkomst (inclusief ketenregeling en aanzegtermijn)

Arbeidstijd en arbeidsomstandigheden

Bijzondere bedingen

Cao

Disciplinaire maatregelen (schorsing en non-actiefstelling)

(Wet) Flexibel werken

Medezeggenschap in ondernemingen

Ontbinding arbeidsovereenkomst en ontslaggronden

Ontslag op staande voet

Oproepovereenkomst

Opzegging arbeidsovereenkomst

Opzegverboden

Overeenkomst van opdracht

Pensioen

Privacy

Stageovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Uitzending, detachering en payrolling

Vakantiedagen

Wederzijds goedvinden en instemming opzegging

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Wet normering topinkomens (bij semipublieke instellingen)

(Eenzijdige) wijziging arbeidsvoorwaarden

Zieke werknemer inclusief Ziektewet

Bijlage

Nuttige websites

Inloggen of registreren