of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Advies Commissie Bos is oproep tot actie

Companen

Samenvatting

Er is actie nodig. Dat stelt de Commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (Commissie Bos). En dat is ook onze ervaring. Bos ziet drie actiepunten:

1. Ga (ver)bouwen

2. Maak meer gebruik van digitale middelen

3. Werk samen

Daar is niemand tegen. Maar hoe doe je dat? Door ‘gewoon te beginnen’. Dat is onze ervaring. Breng partijen samen. Dan is het nodig om elkaars taal te spreken. Dat vraagt een gespreksleider die de inhoud snapt en de samenwerking doorgrondt. Ga zo met elkaar aan het werk om de opgaven en elkaar te leren kennen. Wij helpen u hierbij graag.

 

In deze storymap vindt u inspiratie over onze aanpak. En heeft u vragen? Bel of mail met Martin Bleijenburg of Roosje van Leer.

Inhoudsopgave

Demografische ontwikkelingen als vertrekpunt

Demografie koppelen aan zorggebruik

Gezamenlijk beeld van impact trends en ontwikkelingen

Stijgende behoefte aan geclusterd wonen

Digitale resultaten als opmaat voor uitvoering

Inloggen of registreren