of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Advies afhandeling lopende handhavings- en bezwaarprocedures o.b.v. noodverordening na inwerkingtreding COVID-wet

Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

EIFFEL_3

Samenvatting

Hoe is het als jurist om gedurende de coronacrisis te werken in een crisisorganisatie? En hoe ga je om met nieuwe corona-wetgeving?

Sinds de zomer zijn we met een team van EIFFEL-juristen bezig om Veiligheidsregio’s zo flexibel mogelijk te ondersteunen. De coronacrisis legt een grote druk op deze organisaties: het normale werk moet doorgaan, terwijl er opeens grote hoeveelheden aan corona-gerelateerd werk bij komt. En dat maanden lang. Het lijkt net topsport. Het is een aaneenschakeling van nieuwe materie, lange werkdagen en het wiel opnieuw uitvinden vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Dit brengt iedere dag nieuwe uitdagingen met zich mee waarbij één ding voorop staat: een EIFFEL-jurist denkt in oplossingen!

Een voorbeeld is hoe om te gaan met de lopende handhavingsprocedures ná invoering van de nieuwe corona-wet. Het team heeft een advies geschreven en standaardbrieven ontwikkeld voor het handhavingsproces onder de nieuwe wet. Dit advies en de brieven zijn verspreid door het land zodat iedere Veiligheidsregio hier óók gebruik van kan maken. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

Inhoudsopgave

Probleembeschrijving

Wettelijk kader

Consequentie lopende (handhavings)procedures

Informatie VNG

Advies lopende handhavingsprocedures

Advies lopende bezwaarprocedures

Conclusie

Bijlage 1: Format overnemen bestaande last onder dwangsom Veiligheidsregio (covid-19)

Bijlage 2: Format overnemen bestaande last onder bestuursdwang Veiligheidsregio (covid-19)

Inloggen of registreren