of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Aanbesteden in tijden van crisis

Omgaan met faillissementen

faillissement

Samenvatting

Aanbesteden in het huidige economische tij brengt voor aanbestedende diensten voordelen met zich mee, bijvoorbeeld doordat er scherpe prijzen worden geboden. Daarnaast komt de uitzonderingsgrond voor executieverkopen in beeld. Dit is de mogelijkheid om door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging (lees: een-op-een) producten tegen bijzonder gunstige voorwaarden te kopen bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteiten stopzet, bij curatoren, of bij de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. De andere kant van de medaille is dat aanbestedende diensten steeds vaker geconfronteerd worden met contractspartijen die failliet gaan, met inschrijvers die op de rand van faillissement staan of een beroep willen doen op partijen die gefailleerd zijn. De vraag is hoe aanbestedende diensten hiermee kunnen en moeten omgaan. Dit artikel beoogt hierin enig inzicht te bieden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de situatie van een faillissement voor of ten tijde van de aanbesteding en anderzijds de situatie dat de gegunde contractspartij op enig moment na afloop van de aanbesteding failliet gaat.

Inhoudsopgave

1. Faillissement voorafgaand aan of ten tijde van de aanbesteding

Uitsluitingsgrond

Beroep op ervaring of omzet failliete partij?

 

2. Faillissement van de gegunde partij na afloop aanbesteding

Mogelijkheid om terug te grijpen op aanbestedingsresultaat

Mogelijkheid van onderhandse opdracht in geval van dwingende spoed

 

3. Conclusie

Inloggen of registreren