of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Aan de slag met de Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Bestuursacademie

Samenvatting

In deze whitepaper lees je in hoofdlijnen wat de Tozo inhoudt. Hoe is deze regeling tot stand gekomen, voor wie geldt de Tozo en hoe lang kan hiervan gebruik gemaakt worden? We geven onder andere een beschrijving van de doelgroep zelfstandigen, vertellen wanneer iemand recht heeft op de uitkering en geven een overzicht van de maximaal te ontvangen bedragen.

 

Inhoudsopgave

Hoofdlijnen Tozo

Zelfstandige

Recht

Hoogte uitkering

Duur uitkering

Lening

Aanvraag

Beschikking

Inlichtingenplicht en fraudebestrijding

Overige maatregelen

Meer informatie

Inloggen of registreren