of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

13b Opiumwet

Franc Pommer

Hekkelman.-13b-Opiumwet

Samenvatting

De afgelopen periode heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) diverse uitspraken gedaan over de toepassing van artikel 13b Opiumwet, ook wel de "Wet Damocles" genoemd. Dit instrument verschaft burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen en bijbehorende erven te sluiten als aannemelijk is dat van daaruit drugs verhandeld worden. Hierbij wordt aangenomen dat zodra meer dan de gedoogde gebruikshoeveelheden drugs aanwezig zijn, er sprake is van handel. De sluiting van de woning, het lokaal en/of het bijbehorende erf heeft als doel de overtreding van de Opiumwet ongedaan te maken en de bekendheid als en loop naar de drugslocatie te doorbreken.

 

In de praktijk roept de toepassing van artikel 13b Opiumwet regelmatig vragen op. In hoeverre moet rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden van bewoners? Moet er daadwerkelijk drugs aanwezig zijn of kunnen ook handelingen die verband houden met de productie van drugs een grondslag vormen voor sluiting? Hoe moet de sluiting van de drugslocatie feitelijk worden uitgevoerd?

 

Over onder meer de bovenstaande vragen heeft de Afdeling de afgelopen tijd meer helderheid verschaft. Ook de wetgever heeft artikel 13b Opiumwet in het vizier. Een voorstel tot wijziging van deze bepaling is in voorbereiding. Artikel 13b Opiumwet is "hot" in de rechtspraktijk!

 

Franc Pommer is als een van de weinige advocaten Nederland gespecialiseerd in het openbare orde en veiligheidsrecht. Hierbij adviseert en procedeert hij vooral aan en voor overheden. Artikel 13b Opiumwet heeft hierbij - naast de Wet Bibob, de APV en de bevelsbevoegdheden van de burgemeester in de Gemeentewet - zijn bijzondere interesse.

Inhoudsopgave

Inleiding

Gehele of gedeeltelijke sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet in consultatie

Bekendmaking sluiting drugspand op grond van artikel 13b Opiumwet moet op minst belastende wijze

Koerswijziging Raad van State bij toetsing van beleid

Artikel 13b Opiumwet en het onderscheid tussen woningen en lokalen

Aanpak drugspanden op grond van de Huisvestingswet

13b Opiumwet: méér dan 0,5 gram harddrugs niet voldoende voor sluiting?

Contactgegevens

Inloggen of registreren