of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
U117758-Logo-195x90-v1

bbn adviseurs

 • Inzicht-in-duurzaamheid-vastgoed

  Inzicht in de duurzaamheid van maatschappelijk vastgoed

  Whitepaper van bbn adviseurs januari 2018
  Bij veel gemeenten staat duurzaamheid hoog op de agenda. Een belangrijk onderdeel hierbij is vaak de verduurzaming van de (eigen) gemeentelijke vastgoedportefeuille. Verduurzamen levert gemeenten niet alleen besparingen op energieverbruik, CO2-uitstoot en geld, maar leidt ook tot betere gebouwen en een positief effect op de leefomgeving. Om het...
  Download PDF
 • whitepaper-bbn-1e-hulp

  Eerste hulp bij ontwikkelen van vastgoedbeleid

  Whitepaper van bbn adviseurs januari 2018
  Vraagt u zich af hoe uw gemeentelijke organisatie professioneler om kan gaan met de  vastgoedportefeuille? In de ene gemeente wordt het vastgoed centraal beheerd vanuit een vastgoedteam, in de andere gemeente liggen de verantwoordelijkheden verspreid over  verschillende afdelingen. Voor beide gevallen geldt dat het ontwikkelen van...
  Download PDF
 • Whitepaper-bbn_1

  Duurzaamheidsbenchmark Maatschappelijk Vastgoed

  Whitepaper van bbn adviseurs januari 2018
  Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft doelstellingen bepaald voor energie- en CO2-reductie in de maatschappelijke vastgoedportefeuille. Zo ook uw gemeente.   U zou het misschien niet zeggen, maar de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in Nederland is groter dan de gehele Nederlandse kantorenvoorraad.   Gekeken naar...
  Download PDF
 • Whitepaper-bbn-Businesscase-maatschapp.vastgoed

  De businesscase van maatschappelijk vastgoed

  Whitepaper van bbn adviseurs januari 2018
  Gemeenten hebben vastgoed om publieke doelen te bereiken. Die zijn een mix van wettelijke taken (onderwijshuisvesting, reiniging), ambities (theaters, musea) en prioriteiten (zorg voor ouderen, uitmuntende sportvoorzieningen). En om ze te bereiken zijn goede voorzieningen nodig. De opbrengsten van goede dienstverlening zijn het welzijn en...
  Download PDF
 • Whitepaper-Passende-werkomgeving

  Passende werkomgeving bij gemeentelijke organisaties

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2017
  Gemeentelijke organisaties ontwikkelen zich in rap tempo. Ze staan immers midden in de snel veranderende samenleving. Ontwikkelingen zoals de veranderende rol van de gemeente (regisseur in plaats van uitvoerend), gemeentelijke herindelingen, krimp van inwoners en vergroting taken vanuit het Rijk zijn hier onder andere debet aan. In de huidige...
  Download PDF
 • Whitepaper-Strategisch-sturen

  Strategisch sturen met het dashboard onderhoud

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2017
  Vanwege algemene bezuinigingen en de door-decentralisatie van onderhoud in het primair onderwijs zullen gemeenten en schoolbesturen het budget als uitgangspunt nemen voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Er moeten strategische keuzes worden gemaakt. De traditionele rekenprogramma’s bieden hiervoor weinig mogelijkheden. Het Dashboard...
  Download PDF
 • Whitepaper-Beter-besluiten

  Beter besluiten over uw maatschappelijke voorzieningen als beleid- en vastgoedinformatie samenkomen in VastgoedMaps

  Whitepaper van bbn adviseurs 2017
  Hoe doen gemeenten meer met minder? Dat is de vraag vandaag de dag. Alle uitgaven van gemeenten worden kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij wordt ook met grote belangstelling gekeken naar het vastgoedbezit van gemeenten. De vastgoed-portefeuille vertegenwoordigt een grote financiële en maatschappelijke waarde en vaak bestaat het...
  Download PDF
 • Whitepaper-Benchmark-gemeentelijke-vastgoedorganisaties

  Benchmark gemeentelijke vastgoedorganisaties

  Whitepaper van bbn adviseurs februari 2017
  Bij veel gemeenten is het optimaliseren van de vastgoedportefeuille èn het professionaliseren van het vastgoedbeheer een belangrijk thema. Als we gemeentelijke vastgoedorganisaties met elkaar vergelijken zien we grote verschillen qua omvang en samenstelling. Waar de ene gemeente maar drie medewerkers nodig heeft voor de aansturing van het...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (8) Meer onderwerpen