of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

VDP brengt digitalisering publieke dienstverlening in stroomversnelling

Whitepaper-Centric-VDP_1

Samenvatting

Als het aan de burger ligt, handelt hij het merendeel van zijn zaken met de overheid digitaal af. Maar hoewel de technologie hiervoor voldoende mogelijkheden biedt, is nog maar een beperkt aantal publieksdiensten digitaal beschikbaar. Om daar verandering in te brengen, initieerde de Vereniging van Directeuren Publieksdiensten (VDP) het proces ‘Dienstverlening 2020’. Yvonne van Stiphout, concerndirecteur Dienstverlening bij de gemeente Rotterdam en voorzitter van de VDP: "De publieke dienstverlening moet en kán beter, efficiënter én eigentijdser door burgers, ondernemers en organisaties centraal te stellen en demogelijkheden van digitale selfservice te vergroten."

 

Om de digitalisering van overheidsdiensten een impuls te geven, heeft de VDP, in samenwerking met onder andere branche-organisaties en ministeries, zes ambities benoemd voor publieke dienstverlening in 2020. Deze ambities zijn opgenomen in het visiedocument ‘Overheidsbrede dienst-verlening 2020’. Van Stiphout: "De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had zich al ingezet voor een visie op dit thema. Maar vanuit de VDP merkten we dat het soms lastig was om die visie ‘van het papier af’ te krijgen. Bovendien was er sprake van een flinke versnippering in aanpak van partijen. Op zich niet erg, want ‘duizend bloemen bloeien en uiteindelijk pluk je de beste’, maar enige regie op de uitvoering is wenselijk. We hebben de visie van VNG aangescherpt middels een co-creatietraject."

 

Om zoveel mogelijk mensen bij het traject te betrekken, heeft de VDP de co-creatie ook digitaal ingezet, onder andere via Twitter en websites. "Dat gaf het project en alle partijen die zich er hard voor maken een enorme boost. We kregen enorm veel reacties, van leden, niet-leden, de Nationale ombudsman én Belgische collega’s. Intern riep dat even de vraag op: willen we dat wel? Het antwoord daarop is: ja! Want zo ontstaat er een gelegenheids-netwerk op het thema, zoals je dat tegen-woordig wel meer ziet. Het is een voor-beeld van ‘niet de organisatie, maar organiseren’; je organiseert een beweging. En met het visiedocument willen we hetzelfde bereiken. Het gaat ons er niet om een mooi visiedocument op te stellen, maar om de inhoud ervan in de praktijk te brengen."

Inhoudsopgave

Mooi speelgoed

Het waarom van digitalisering

Loketdenken

Bereikbaar blijven

Hapjes olifant

Inloggen of registreren