of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • uwv

  Het UWV in verandering

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2010
  Enkele maanden geleden dwong een getergde Tweede Kamer een onderzoek af naar het functioneren, of liever het disfunctioneren, van het UWV. De Kamer had zeker reden voor haar ongenoegen. Het ICT-schandaal was nog niet verbleekt of de rel over de zelfstandigen begon die en masse voor fraudeur werden uitgemaakt, om plaats te maken voor het bericht...
  Download PDF
 • klantcentraal

  De klant centraal

  Whitepaper van Kluwer november 2010
  Dat de relatie tussen klant (de burger die een beroep moet doen op het vangnet van de sociale zekerheid) en uitvoeringsinstelling niet gelijkwaardig is, blijkt wel bij de levering van de producten (inkomens-, zorg- of toeleidingsproducten). Wanneer de klant zich niet aan de regels houdt, wordt immers het geleverde product gesanctioneerd....
  Download PDF
 • jegudzorg

  Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg

  Whitepaper van BMC advies management oktober 2009
  Op 1 januari 2005 is de Wet op de jeugdzorg (Wjz) in werking getreden. In de Wjz is een bepaling opgenomen dat deze binnen vijf jaar na inwerkingtreding dient te worden geëvalueerd. In de uitgevoerde evaluatie worden de resultaten van de invoering van de wet getoetst aan de oorspronkelijke doelstellingen. De centrale vraagstelling in deze...
  Download PDF
Inloggen of registreren