of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Opvangcentrum-Het-Gooi_1

  Gescheiden Werelden

  Whitepaper van Gemeente Hilversum juni 2012
  Begin april 2012 zijn bij de gemeente Hilversum signalen binnen gekomen over klachten rondom de Stichting Opvangcentrum het Gooi. De klachten waren zodanig ernstig dat het college van burgemeester en wethouders op 17 april 2012 besloten heeft om, op grond van de rol van de gemeente als subsidiegever, een onafhankelijk onderzoek te laten...
  Download PDF
 • jeugd-en-gezin-gr

  Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten

  Whitepaper van Algemene Rekenkamer juni 2012
  Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in ons land. Het onderzoek is uitgevoerd door 32 gemeentelijke rekenkamer(commissie)s, in samenwerking met de Algemene Rekenkamer. Voor deze samenwerking is gekozen omdat bij de uitvoering van het jeugdbeleid en de inrichting van...
  Download PDF
 • onzekerheid-rond-pensioenen

  Onzekerheid rond pensioenen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2011
  Abrupte kortingen op pensioenen dragen sterk bij aan de onzekerheid over de toekomst. De reactie op deze onzekerheid is onvermijdelijk een terugval in consumptie en investeringen, waardoor de gevreesde stagnatie in de aarzelend oplevende economie bewaarheid zou kunnen worden.
  Download PDF
 • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

  Business Process Management in Nederland - 2011

  Whitepaper van Capgemini juni 2011
  Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
  Download PDF
 • IBM-WP-smartercities

  Smarter cities for smarter growth

  Whitepaper van IBM Nederland B.V. mei 2010
  In de eenentwintigste eeuw zullen groei, economische waarde en concurrerende differentiatie van steden in toenemende mate hun oorsprong vinden in de kennis, vaardigheden en creativiteit van mensen, alsook het vermogen van de economie om innovatie te creëren en te absorberen. Om te kunnen concurreren in deze nieuwe economische omgeving,...
  Download PDF
 • diversiteit

  Diversiteit in Nederland

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2010
  Als in Nederland de maatschappelijke ontwikkeling van de laatste eeuw wordt geschetst, dan wordt dat vaak samengevat in een grote historische verschuiving van een verzuilde naar een geïndividualiseerde samenleving. Velen menen dat individualisering niet alleen een feit is dat met sociaalwetenschappelijk onderzoek zou kunnen worden...
  Download PDF
 • uwv

  Het UWV in verandering

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2010
  Enkele maanden geleden dwong een getergde Tweede Kamer een onderzoek af naar het functioneren, of liever het disfunctioneren, van het UWV. De Kamer had zeker reden voor haar ongenoegen. Het ICT-schandaal was nog niet verbleekt of de rel over de zelfstandigen begon die en masse voor fraudeur werden uitgemaakt, om plaats te maken voor het bericht...
  Download PDF
 • klantcentraal

  De klant centraal

  Whitepaper van Kluwer november 2010
  Dat de relatie tussen klant (de burger die een beroep moet doen op het vangnet van de sociale zekerheid) en uitvoeringsinstelling niet gelijkwaardig is, blijkt wel bij de levering van de producten (inkomens-, zorg- of toeleidingsproducten). Wanneer de klant zich niet aan de regels houdt, wordt immers het geleverde product gesanctioneerd....
  Download PDF
 • jegudzorg

  Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg

  Whitepaper van BMC advies management oktober 2009
  Op 1 januari 2005 is de Wet op de jeugdzorg (Wjz) in werking getreden. In de Wjz is een bepaling opgenomen dat deze binnen vijf jaar na inwerkingtreding dient te worden geëvalueerd. In de uitgevoerde evaluatie worden de resultaten van de invoering van de wet getoetst aan de oorspronkelijke doelstellingen. De centrale vraagstelling in deze...
  Download PDF
Inloggen of registreren