of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Positief-jeugdbeleid

  Een solide basis voor positief jeugdbeleid

  Whitepaper van Nederlands Jeugdinstituut juli 2012
  Niet alleen het stelsel van de jeugdzorg moet op de schop, de hele jeugdsector is aan een herziening toe. Die herziening moet gestoeld zijn op een inhoudelijke pedagogische visie, die een uitwerking moet krijgen in niet-vrijblijvende afspraken. Afspraken die ervoor zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen in een veelzijdige en stimulerende...
  Download PDF
 • Cover-sociale-woningbouw

  Sociale woningbouw in gebiedsontwikkeling. De 30% voorbij?

  Whitepaper van Deloitte juli 2012
  Uit het Deloitte onderzoek ‘Sociale woningbouw in gebiedsontwikkeling’ blijkt dat de volkshuisvestelijke doelstellingen van gemeenten op projectniveau steeds meer onder druk komen te staan. 77% van de gemeenten overweegt op korte termijn minder sociale (huur- en koop-) woningen te (laten) bouwen of heeft hiertoe kort geleden al...
  Download PDF
 • BB13-2012-special-sociaal-vp

  Special Sociaal

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2012
  De decentralisatie richting gemeenten van drie grote taken op sociaal terrein is on hold gezet. Premier Rutte bezweert dat van uitstel geen afstel komt. Divosa-voorzitter René Paas spoort gemeenten daarom aan vooral door te gaan met de voorbereidingen. Dat doen ze, maar op een lager pitje. Duidelijk is dat gemeenten blijven samenwerken....
  Download PDF
 • Pijlers

  Pijlers voor nieuw jeugdbeleid

  Whitepaper van Nederlands Jeugdinstituut juni 2012
  Ondanks dat het met de Nederlandse jeugd goed gaat, groeit het gebruik van de gespecialiseerde zorg in ons land onrustbarend. Daarom moet volgens het kabinet de jeugdzorg op de schop. Het fundament onder het huidige stelsel van jeugdzorg is het in de huidige wet verankerde Recht op Jeugdzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut vraagt zich af of in...
  Download PDF
 • Rapport--Het-spijt-mij--Over-Q-koorts-en-de-menselijke-maat

  "Het spijt mij"

  Whitepaper van De Nationale Ombudsman juni 2012
  De Q-koortsepidemie werd enkele jaren geleden veroorzaakt door geitenhouderijen. Veel mensen in de omgeving liepen zonder het te weten een besmetting op. Bij de meesten bleven de verschijnselen beperkt, maar waarschijnlijk enkele honderden zijn chronisch ziek geworden.   Veel Q-koortspatiënten voelen zich niet gezien en niet gehoord...
  Download PDF
 • Opvangcentrum-Het-Gooi_1

  Gescheiden Werelden

  Whitepaper van Gemeente Hilversum juni 2012
  Begin april 2012 zijn bij de gemeente Hilversum signalen binnen gekomen over klachten rondom de Stichting Opvangcentrum het Gooi. De klachten waren zodanig ernstig dat het college van burgemeester en wethouders op 17 april 2012 besloten heeft om, op grond van de rol van de gemeente als subsidiegever, een onafhankelijk onderzoek te laten...
  Download PDF
 • jeugd-en-gezin-gr

  Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten

  Whitepaper van Algemene Rekenkamer juni 2012
  Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in ons land. Het onderzoek is uitgevoerd door 32 gemeentelijke rekenkamer(commissie)s, in samenwerking met de Algemene Rekenkamer. Voor deze samenwerking is gekozen omdat bij de uitvoering van het jeugdbeleid en de inrichting van...
  Download PDF
 • onzekerheid-rond-pensioenen

  Onzekerheid rond pensioenen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2011
  Abrupte kortingen op pensioenen dragen sterk bij aan de onzekerheid over de toekomst. De reactie op deze onzekerheid is onvermijdelijk een terugval in consumptie en investeringen, waardoor de gevreesde stagnatie in de aarzelend oplevende economie bewaarheid zou kunnen worden.
  Download PDF
 • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

  Business Process Management in Nederland - 2011

  Whitepaper van Capgemini juni 2011
  Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
  Download PDF
 • IBM-WP-smartercities

  Smarter cities for smarter growth

  Whitepaper van IBM Nederland B.V. mei 2010
  In de eenentwintigste eeuw zullen groei, economische waarde en concurrerende differentiatie van steden in toenemende mate hun oorsprong vinden in de kennis, vaardigheden en creativiteit van mensen, alsook het vermogen van de economie om innovatie te creëren en te absorberen. Om te kunnen concurreren in deze nieuwe economische omgeving,...
  Download PDF
Inloggen of registreren