of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • omgevingswet-voor-wpb

  Kennis maken met decentrale overheden

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving oktober 2013
  Het omgevingsbeleid is gedecentraliseerd. Dit betekent dat provincies, gemeenten en waterschappen (de decentrale overheden) de afgelopen jaren stapsgewijs verantwoordelijk zijn geworden voor grote delen van het Nederlandse beleid voor water, natuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit en verstedelijking. Zij moeten dus (strategisch) omgevingsbeleid...
  Download PDF
 • belegger-vastgoed

  Vastgoedsamenwerking tussen gemeenten

  Whitepaper van Bouwstenen voor scoiaal december 2013
  Gemeenten beseffen dat zij de maatschappelijk opgaven van deze tijd niet meer alleen kunnen aanpakken. Samenwerking met andere gemeenten is dan ook een populaire strategie om vraagstukken die beleidsvelden of de gemeentegrenzen overstijgen, ter hand te nemen. Terwijl de laatste twee decennia het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden...
  Download PDF
 • Infra-actie-4

  Infra actie NR 4

  Whitepaper van BAM Wegen december 2013
  Infra Actie informeert vier keer per jaar over de projecten van BAM Infra op het gebied van civiele en industriebouw en boven- en ondergrondse infrastructuur. In BAM Infra zijn de volgende bedrijven gebundeld: BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult.
  Download PDF
 • PDOK

  PDOK en NGR stimuleren Nederlands geodata-gebruik

  Whitepaper van Kadaster januari 2014
  PDOK staat voor ' publieke dienstverlening op de kaart' . Een open initiatief van en voor overheidsorganisaties die geodata voor hergebruik beschikbaar willen stellen. In dit overzichtelijke portaal vindt u geodatasets van nationaal belang. In deze whitepaper leest u waarvoor en hoe u de PDOK datasets kunt gebruiken. U vindt het PDOK...
  Download PDF
 • OverMorgen

  Gratis laadpalen zonder overlast voor de omgeving

  Whitepaper van OverMorgen december 2013
  Door de ervaringen met de aanzienlijke aantallen openbare laadpunten, die OverMorgen al heeft in Nederland, begint er genoeg kennis en ervaring te ontstaan om het ‘huiswerk’ te maken. Als marktpartijen ook snel met innovatieve oplossingen komen voor laadpunten die de impact op de openbare ruimte beperken, zijn er geen grenzen meer...
  Download PDF
 • Samenwerking-Afval-Buitenruimte-Sociaal-Domein

  Kansen creëren door focus op elkaars kwaliteiten

  Whitepaper van KplusV organisatieadvies juni 2013
  In dit document geven we antwoord op de vraag hoe u vraagstukken in afval en beheer van de openbare ruimte slim kunt combineren met de ontwikkelingen binnen de Participatiewet. Waar liggen kansen en gezamenlijke doelen? Hoe brengt u een effectieve samenwerking tot stand? Hoe geeft u invulling aan de 'quick wins' en zorgt u er...
  Download PDF
 • infra-actie

  Infra Actie NR 3

  Whitepaper van BAM Wegen september 2013
  Infra Actie informeert vier keer per jaar over de projecten van BAM Infra op het gebied van civiele en industriebouw en boven- en ondergrondse infrastructuur. In BAM Infra zijn de volgende bedrijven gebundeld: BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult.
  Download PDF
 • Woningcorporaties

  Informatie voor woningcorporaties

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Of het nu gaat om een eigendomgebonden vraagstuk of vragen over locaties, het Kadaster beschikt over een grote hoeveelheid betrouwbare en actuele data. Het combineren van datagegevens en het koppelen van databestanden aan andere (GIS-) bestanden kan verrassende en waardevolle informatie opleveren.
  Download PDF
 • Herverkaveling-algemeen

  Herverkaveling zit in de genen van het Kadaster

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Landinrichting is een instrument dat gebruikt wordt om een landelijk gebied beter in te richten voor verschillende functies (landbouw, natuur, water, recreatie, verkeer, landschap). Een van de krachtigste nstrumenten uit de Landinrichtingswet en de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is het ruilen van gronden tussen eigenaren en pachters. In...
  Download PDF
 • Senioren-op-de-woningmarkt

  Het woningbezit van senioren in de regio

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Voor de regio Noord-Veluwe heeft het Kadaster een verkennend onderzoek verricht naar het thema “ouderen op de koopwoningmarkt”. Achterliggende reden is dat vergrijzing onder woningbezitters mogelijk op korte termijn al effecten gaat sorteren op de werking van de lokale en regionale markten. Daar, waar de woningmarkt nu al enige jaren...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (205) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (3) Participatie (1) Vastgoed en overheid (10) Veiligheid (2) Meer branches