of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • windturbine-klein

  Juridische analyse verbod windturbines in de provincie Noord-Holland

  Whitepaper van Vos & Vennoten Advocaten november 2012
  De provincie Noord-Holland is voornemens de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie te wijzigen waardoor de bouw van windturbines niet meer is toegestaan. Slechts in een klein deel van de provincie - het windgebied Wieringermeer - zullen nieuwe windturbines onder voorwaarden zijn toegestan. Wij concluderen dat dit voornemen in strijd...
  Download PDF
 • bestemmingsplan-klein

  Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten

  Whitepaper van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) oktober 2012
  Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van IenM wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op. Dat concluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht. Het onderzoek 'Knelpunten...
  Download PDF
 • dakkapel-klein

  Bestuurlijk memorandum VNG onderzoek omgevingrecht

  Whitepaper van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) november 2012
  Gemeenten lopen in het omgevingsrecht tegen grote problemen aan. Het kabinet erkent dat er diverse  problemen zijn met de verschillende wetten en AMvB’s die gaan over de fysieke leefomgeving en werkt  daarom aan een omvangrijke stelselherziening. Dit project, dat gestart werd onder het vorige kabinet, wordt  ook onder dit...
  Download PDF
 • zeeland-klein

  De economische agenda 2013 - 2015

  Whitepaper van Provincie Zeeland november 2012
  Voor u ligt een agenda voor de komende drie jaar met heldere afspraken om ons economisch, onderwijs- en arbeidsmarktbeleid waar te maken. Het zijn afspraken die Zeeland verder ontwikkelen. Met oog voor toekomstige generaties, inspelend op onze unieke ligging en het bijzondere karakter van de regio. Samenwerken en elkaar aanvullen zijn...
  Download PDF
 • gemeenten-en-klimaat-klein

  Climate policy in Dutch municipalities

  Whitepaper van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) februari 2012
  Despite the growing body of research on (the importance of) climate governance at the local level, no extensive analysis exists of climate mitigation and adaptation policy, its organisation and performance in local authorities in the Netherlands. This research aims to fill this gap by answering the research question: How is climate change...
  Download PDF
 • openbaar-vervoer-klein

  Robuust verstedelijken

  Whitepaper van Goudappel Coffeng BV november 2012
  1. Inleiding 1.1 Aanleiding: grip krijgen op de opgave 1.2 De opgave: OV bereikbaarheid meenemen in locatiekeuze 2. Achtergrond: Waarom afstemming zoeken tussen OV en ruimte? 2.1 Transit Oriented Development 2.2 Motieven voor afstemming ruimtelijke ontwikkeling en OV 3. Studie: hoe kunnen we OV-bereikbaarheid een plek geven in de...
  Download PDF
 • vp-leefbaarheid-en-voorzieningen

  Krimp, het nieuwe groeien

  Whitepaper van Van meer naar beter september 2011
  De werkgroep die binnen het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling de opdracht heeft zorg te dragen voor de kennisoverdracht over het domein Leefbaarheid en Voorzieningen richtte zich aanvankelijk vooral op de fysieke verschijningsvormen van voorzieningen voor sport, cultuur, welzijn en onderwijs. Al snel werd duidelijk dat zij, hoe belangrijk ook,...
  Download PDF
 • bevolkingsdaglin

  Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

  Whitepaper van Ministerie van BZK juli 2012
  Deze voortgangsrapportage maakt duidelijk dat de krimp- en anticipeerregio’s de uitdaging van bevolkingsdaling oppakken. Waar de krimpregio’s richting de concrete programmering en uitvoering van plannen gaan, bevinden de anticipeerregio’s zich nog veelal in de fase tussen bewustwording en regionale visievorming. Vooral de fases...
  Download PDF
 • bedreigd-bestaan-2

  Leegloop in Noord-Groningen

  Whitepaper van CAB december 2010
  In 1959 verscheen het rapport Bedreigd Bestaan, de sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen. De titel van dit rapport benadrukte het al, er werd geen rooskleurige toekomst voor Noord-Groningen voorspeld. Ook tegenwoordig wordt er over de toekomst van het Groningse platteland niet al te rooskleurig gedacht. Een belangrijke...
  Download PDF
 • vp-borger-odoorn

  Leefbaarheid is mensenwerk

  Whitepaper van Stamm cmo februari 2012
  De ‘leefbaarheid’ waar het bij het beantwoorden van die vraag om gaat, is afhankelijk van vele factoren. Het gaat om objectieve zaken als de aanwezigheid van voorzieningen, de bereikbaarheid en de sociaal-economische achtergrond van de bewoners. Maar de tevredenheid van burgers met hun leefomgeving is ook afhankelijk van lastiger te...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (180) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (3) Participatie (1) Vastgoed en overheid (10) Veiligheid (2) Meer branches