of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • IBMVisieSlimmeStedenPDF

  Een visie op slimmere steden

  Whitepaper van IBM Nederland B.V. juni 2010
  Door de wereldwijde verstedelijking krijgen steden steeds meer controle over hun economische en politieke ontwikkeling. En ook op technologisch gebied staan steden sterker nu de kernsystemen waarmee zij opereren in toenemende mate worden uitgerust met meetapparatuur en steeds meer met elkaar verweven zijn. Dit maakt het mogelijk nieuwe niveaus...
  Download PDF
 • imagesCACQULS2.citymarketing

  Citymarketing van koud naar warm

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2010
  De meeste gemeenten in ons land investeren in een campagne, slogan en logo om bewoners, bedrijven en bezoekers voor de stad te interesseren. Citymarketing moet het imago van de stad oppoetsen, de plaats op de kaart zetten en van de gemeente een sterk merk maken. Hoe zinvol is dat?
  Download PDF
 • grondexploitatie_2

  Effecten grondexploitatiewet

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2010
  Onder het oude regiem van wet- en regelgeving op de grondmarkt was het niet altijd mogelijk bij locatieontwikkelingen een goed of redelijk kostenverhaal bij ontwikkelende partijen te realiseren. Om daaraan tegemoet te komen, zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ingevoerd. De vraag is of het nieuwe instrumentarium...
  Download PDF
 • vastgoedfraude

  Vastgoedfraude

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2009
  In de crisis in de vastgoedsector staat de vraag centraal hoe het komt dat de grens tussen legaal en illegaal zo gemakkelijk kan worden overschreden. Faalt het toezicht? Klopt de administratieve organisatie niet? Heeft een organisatie toevallig wat ‘foute mannen’ in dienst?
  Download PDF
 • Cover

  Bevolkingsontwikkeling op het platteland, 1980-2005

  Whitepaper van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) april 2010
  De bevolkingsgroei in Nederlandse plattelandsgemeenten is lager dan in sterk verstedelijkte gemeenten. In alle provincies, met uitzondering van Flevoland, Zeeland en Noord-Holland, zal de bevolking in plattelandsgemeenten tussen 2008 en 2025 afnemen. Dit terwijl de bevolking in sterk verstedelijkte gemeenten juist toeneemt.   Dit blijkt...
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (145) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (3) Participatie (1) Vastgoed en overheid (10) Veiligheid (2) Meer branches