of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • Kadaster.-Een-schat-aan-informatie

  Kadaster: een schat aan informatie

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Als u met de ogen van het Kadaster naar Nederland kijkt, ziet u land en water gekoppeld aan informatie. Wat is van wie, waar lopen de grenzen en hoe is Nederland vormgegeven onder en boven de grond? En daarnaast ziet u ruimtelijke ontwikkelingen: waar zijn nog mogelijkheden om natuur of water te realiseren of waar kan de landbouwstructuur...
  Download PDF
 • Verkavelen-in-het-landelijk-gebied

  Verkavelen in het landelijk gebied

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Verbetering van de verkaveling kan voor agrariërs jaarlijks grote bedrijfseconomische besparingen opleveren. Immers, grond direct rondom het bedrijf bespaart reistijd en kosten en maakt een meer efficiënte bedrijfsvoering mogelijk. Recent is een aanpak ontwikkeld om op snelle en efficiënte wijze de verkavelingsituatie te...
  Download PDF
 • Stedelijke-herverkaveling

  Stedelijke herverkaveling

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Bij gebiedsinrichting op het platteland kennen we al bijna 100 jaar het principe van herverkaveling. Met succes wordt dit instrument op vrijwillige dan wel wettelijke basis ingezet en worden ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd door gronden te ruilen. Dit principe van gronden ruilen vormt ook de basis van stedelijke herverkaveling. Het...
  Download PDF
 • Infrastructuur

  Infrastructuur

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Onze infrastructuur bestaat onder andere uit wegen, wateren, rails, kabels en leidingen en vormt het bloedvatenstelsel van ons land. Voor dit stelsel is ruimte nodig. Infrastructuur heeft dus invloed op de omgeving en op de rechtssituatie. Daarom is ruimtelijke informatie (en rechtszekerheidsinformatie als onderdeel daarvan) cruciaal voor het...
  Download PDF
 • Energiekenmerken

  Energiekenmerken Gebouwde Omgeving

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Hoever zijn we met het behalen van onze klimaat- en energiedoelstellingen? Hoeveel CO2 of energie is er te reduceren bij bestaande koopwoningen? Hoe zorg ik dat ik de juiste doelgroep bereik voor energiebesparing?
  Download PDF
 • Woningcorporatie-en-wijkenbeleid

  Woningcorporaties en wijkenbeleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2013
  Beleid voor het verbeteren van woonwijken is voor een belangrijk deel gestoeld op een brede inzet vanuit woningcorporaties. Corporaties willen zich echter meer op hun kerntaken concentreren. Welke gevolgen heeft dat voor het wijkenbeleid?
  Download PDF
 • Natuurbeleid-in-Nederland

  Natuurbeleid in Nederland

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2012
  Hoe ziet de ontwikkeling van het natuurbeleid er in Nederland uit? Op welke wetenschappelijke concepten is die gebaseerd en wat zijn de consequenties als dit beleid wordt verlaten?
  Download PDF
 • Lokaal-Klimaatbeleid

  Lokaal klimaatbeleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juli 2012
  Het Klimaatakkoord, een afspraak tussen rijk en gemeenten, betekende een belangrijke mijlpaal voor het lokaal klimaatbeleid. Maar hoe is het verder gegaan? Is daadwerkelijk een lokaal klimaatbeleid van de grond gekomen?  
  Download PDF
 • Recht-op-de-Noordzee

  Recht op de Noordzee

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2013
  We willen op de Noordzee van alles tegelijk, zowel commerciële visserij, zeevaart, energieproductie, delfstoffenwinning als natuurbescherming. Door al die monocultures ontstaat een uitsluitingsplanologie. Maar het kan ook anders.
  Download PDF
 • koeien-voor-wp

  Ruimte voor duurzame landbouw

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur maart 2013
  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft in een advies over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2011, ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor land- en tuinbouw’ geconstateerd dat de landbouw steeds meer in de knel komt te zitten tussen marktgedreven, voortschrijdende schaalvergroting en...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (155) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (3) Participatie (1) Vastgoed en overheid (10) Veiligheid (2) Meer branches