of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • Voorkant-Papernote-38-Europa

  Europa, wat doe je ermee?

  Whitepaper van PBLQ juni 2012
  De invloed van de EU op het werk van de Nederlandse ambtenaar neemt toe. Dat roept natuurlijk vragen op: ‘Hoe ervaren ambtenaren de EU? Is het bijvoorbeeld een kans of ziet men het als extra bureaucratie?’ ‘Wat doen organisaties om te anticiperen op de invloed van de EU? Heeft men een strategie, of wacht men wat er komen...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-39

  Risicomanagement: Bouwen aan zekerheid

  Whitepaper van PBLQ juni 2012
  Bij het leven horen risico’s. Dat is maar goed ook, want zonder risico’s zou het leven niet erg interessant zijn. Alles wat gebeurt is dan volledig voorspelbaar. Je zou nooit verrast worden, hoeven te anticiperen op iets wat zou kunnen gebeuren, moeten ingrijpen of maatregelen moeten treffen om iets te voorkomen of iets juist wel te...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-37_1

  Businesscases: het kompas van de bestuurder

  Whitepaper van PBLQ mei 2012
  Elke tijd kent woorden die op een gegeven moment ‘in’ zijn. In het openbaar bestuur is dat momenteel voor het woord ‘businesscase’ het geval. Voor elke bestuurlijke beslissing moet er een businesscase bestaan. En als deze er niet is, moet hij zo snel mogelijk worden opgesteld want anders ben je als bestuurder verkeerd...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-35

  Loonaangifteketen

  Whitepaper van PBLQ september 2011
  De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland en vervult een belangrijke financiële, economische en maatschappelijke functie. Maar liefst 120 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten, 55% van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-36

  De CIO kan het niet alleen!

  Whitepaper van PBLQ november 2011
  De Chief Information Officer (CIO) is een relatief nieuw fenomeen in de publieke sector in Nederland. Nog maar drie jaar geleden werd op alle ministeries een CIO benoemd en werd een rijks-CIO aangesteld. Sindsdien volgden diverse overheidsorganisaties en een aantal grote gemeenten dit initiatief. Bij een aantal grote informatieverwerkende...
  Download PDF
 • Het-Nieuwe-Samenwerken_1

  Het Nieuwe Samenwerken

  Whitepaper van KPN Lokale Overheid januari 2014
  Zo’n 5 jaar geleden gingen veel organisaties over op Het Nieuwe Werken (HNW). Wat is ervan terechtgekomen? Resultaten blijven soms achter bij de verwachtingen. Wij horen regelmatig vragen als: zijn onze medewerkers daadwerkelijk productiever? Hoe houden we onze medewerkers betrokken? Hoe sturen we op output?
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-33

  Web 2.0 & Social Media

  Whitepaper van PBLQ januari 2011
  Web 2.0 en Social Media zijn sterk in ontwikkeling. De publieke sector zoekt aansluiting bij deze trend en beseft dat we nog niet goed kunnen inschatten wat de uiteindelijke impact van deze innovatie op maatschappij en openbaar bestuur zal zijn. Organisaties in de publieke sector zijn onderdeel van deze ontwikkeling. De vraag is hoe de publieke...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-34

  Portfoliomanagement

  Whitepaper van PBLQ maart 2011
  Organisaties binnen de publieke sector voeren reguliere taken uit als dienstverlening of toezicht houden. Naast het dagelijks werk moeten in toenemende mate ook programma’s en projecten worden uitgevoerd. Voor de reguliere bedrijfsvoering bestaan tegenwoordig goede  sturingsmechanismen waarmee veel ervaring bestaat. Er zijn...
  Download PDF
 • voorkant-papernote-32

  Beter slim gejat dan slecht bedacht

  Whitepaper van PBLQ september 2010
  Je moet ‘roeien met de riemen die je hebt’ is een veelgebruikte uitspraak, zeker in deze economisch mindere tijden. Maar wat als je nou zonder al te veel moeite een buitenboordmotortje kunt overnemen? Dan klinkt het op zijn minst verleidelijk om die optie te overwegen. Relatief weinig inspanning voor veel resultaat. Als we deze...
  Download PDF
 • voorkant-trends-2013

  Trends 2013. De publieke sector innoveert!

  Whitepaper van PBLQ januari 2013
  Vorig jaar verscheen de publicatie ‘Trends. Het Haagse leger’. In deze uitgave van HEC, ROI en Zenc gaf een keur aan personen inzicht in de trends waarvan zij denken dat deze de komende jaren gaan spelen binnen de publieke sector. De naam van ons bedrijf is inmiddels veranderd in PBLQ, maar de gedachte is hetzelfde gebleven. In de...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (180) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (4) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (2) Veiligheid (11) Meer branches