of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • vastgoedfraude

  Vastgoedfraude

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2009
  In de crisis in de vastgoedsector staat de vraag centraal hoe het komt dat de grens tussen legaal en illegaal zo gemakkelijk kan worden overschreden. Faalt het toezicht? Klopt de administratieve organisatie niet? Heeft een organisatie toevallig wat ‘foute mannen’ in dienst?
  Download PDF
 • vernieuwing

  Vernieuwingsagenda voor de lokale politiek

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2009
  Er is de laatste tijd veel aandacht voor de versterking van het lokaal bestuur, dat als eerste overheid meer mogelijkheden moet krijgen om dicht bij mensen maatwerkoplossingen voor maatschappelijke problemen te vinden. De lokale politiek moet meer ruimte hebben en nemen om op vragen en problemen van burgers in te spelen. De politiek van de...
  Download PDF
 • relatie

  Aansturing van zelfstandige bestuursorganen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2009
  De relatie tussen ministerie en zelfstandige bestuursorgaan (zbo) wordt vaak als een principaal-agent relatie getypeerd. Dit model beschrijft de relatie tussen opdrachtgever (de principaal) en opdrachtnemer (de agent). Hoe moet die relatie worden aangestuurd?
  Download PDF
 • besturen

  Besturen in complexe omstandigheden

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2009
  Samenwerken in allianties en netwerken is voor steeds meer organisaties van groot belang. Ook maatschappelijk is het van belang dat organisaties goed samenwerken, omdat geen enkele organisatie alleen de grote uitdagingen en vragen in en van deze tijd kan oplossen. Toch is samenwerken niet gemakkelijk en vanzelfsprekend, omdat ieder van de...
  Download PDF
 • integriteit

  Integriteit in de praktijk van het openbaar bestuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2009
  Hoe denken ambtenaren en bestuurders in het Nederlandse openbaar bestuur over integriteit en integriteitsbeleid? In dit artikel een verslag van een enquête die de Vrije Universiteit in oktober 2008 uitvoerde. Aandacht werd onder meer besteed aan de aanwezigheid van beleidsinstrumenten, de bekendheid met de inhoud van deze...
  Download PDF
 • Cover

  Bevolkingsontwikkeling op het platteland, 1980-2005

  Whitepaper van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) april 2010
  De bevolkingsgroei in Nederlandse plattelandsgemeenten is lager dan in sterk verstedelijkte gemeenten. In alle provincies, met uitzondering van Flevoland, Zeeland en Noord-Holland, zal de bevolking in plattelandsgemeenten tussen 2008 en 2025 afnemen. Dit terwijl de bevolking in sterk verstedelijkte gemeenten juist toeneemt.   Dit blijkt...
 • zorg

  Herstructurering van maatschappelijke instellingen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2009
  Het kabinet wil maatschappelijke instellingen zodanig herstructureren dat hun functioneren in effectiviteit en efficiëntie verbetert en tegelijk het toezicht erop strakker wordt. Publiek toezicht moet door privaat toezicht worden vervangen. Het is de vraag of door deze verandering organisaties beter gaan presteren.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (187) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches