of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-4: Inkomstenverrekening in de WW

Wat is er door de Wet werk en zekerheid veranderd?

UKV-04-2018-cover

Samenvatting

Als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn per 1 juli 2015 de bestaande regelingen om inkomsten uit arbeid te verrekenen met een WW-uitkering (urenverrekening, inkomstenaftrekregeling) vervangen door de regeling inkomstenverrekening. Deze nieuwe regeling bestaat nu lang genoeg om een eerste analyse te kunnen maken van de toepassing ervan.

Inhoudsopgave

Introductie van inkomstenverrekening

Vormen van verrekening van inkomsten uit arbeid

Werken met inkomstenverrekening neemt toe

Inkomstenverrekening vooral bij 45-54-jarigen

50% lagere WW-uitkering

Inloggen of registreren