of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Smart city

Een stap op weg naar smart governance

Smart-City

Samenvatting

‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren is. Vandaag de dag lijkt het alsof alles vooral smart moet zijn. We hebben het over smart industries, smart mobility, smart government, smart society en steeds vaker ook over ‘Smart City’. En dat valt eigenlijk nog wel te begrijpen ook. Niet alleen klinkt het lekker als je het woord smart voor een ander woord zet, maar ook roept het bij veel mensen een positief gevoel op. Wie wil er niet smart bezig zijn? Bovendien is het tegenovergestelde van smart zoiets als ‘dom’ of ‘onwetend’, en dat wil natuurlijk niemand zijn. Maar zoals wel vaker bij toverwoorden, doet zich meteen een probleem voor. 

Want als alles smart is, wat betekent dit dan eigenlijk precies? Het lijkt wel of alles, en daardoor dus ook niets, wordt geschaard onder het nieuwe smart label.

 

In dit boekje, dat gaat over Smart Cities, moeten we dus eerst op zoek naar wat een ‘Smart City’ dan eigenlijk is. En dat is best lastig te omschrijven.

Inhoudsopgave

In ons nieuwste TRENDSboek gaan we in op de Smart City. Wat zijn de definities, benaderingen en meningen rondom dit begrip? Dat wordt gedaan rondom de kansen op het gebied van:

 

Smart business:  een toekomstbestendige infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn;

Smart mobility:  denk aan slimme wegwijzers en het dynamisch bepalen van vervoersstromen en zelfrijdende auto's;

Smart health:  hoe pas je technologie en andere slimme oplossingen toe om inwoners gezond te houden en zelfredzaamheid te verhogen?

Smart planning:  interactieve participatie voor een leefbare omgeving;

Smart safety: real-time interventies op basis van moderne technologie. Welke checks and balances zijn er op kwaliteit en vanuit ethisch oogpunt nodig?

Smart energy: inwoners en bedrijven als consument en producent van energie. In hoeverre is er een marktmeester nodig?

Inloggen of registreren