of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

  • Herindeling-of-samenwerking

    Herindeling of samenwerking?

    Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
    Al enkele jaren hebben gemeenten te maken met een toename van het aantal taken en eisen op het gebied van beleidsuitvoering en dienstverlening. Er moet ook meer worden gedaan met minder geld. Is fuseren of krachten bundelen met buurgemeenten een rationele keuze? In de rationele keuze tussen gemeentelijke herindeling of samenwerking speelt ook...
    Download PDF
  • Samenwerking-in-beweging

    Benchmark geeft inzicht in duurzaamheidsbeleid gemeenten

    Whitepaper van Deloitte juni 2012
    Gemeenten staan in de komende periode voor grote opdrachten door nieuwe taken en bezuinigingen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen. Deloitte wil als adviesbureau een actieve bijdrage leveren aan initiatieven die raakvlakken hebben met samenwerking binnen het openbaar bestuur.  Hierbij staan de ontwikkeling van kennis en tools en het...
    Download PDF
  • overheidsgeld_1

    Overheidsgeld voor religieuze organisaties

    Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2011
    Een politiek en bestuurlijk controversieel thema is het financieren of subsidiëren van religieuze organisaties. Veel landelijke aandacht kreeg de motie van de Amsterdamse gemeenteraad in 2009, waarin het gemeentebestuur werd gemaand hiervan af te zien.
    Download PDF
  • Bezuinigen

    Bezuinigingsopgave van gemeenten

    Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2011
    Nederlandse gemeenten staan voor forse bezuinigingsopgaven. Hoe kunnen een dubbel waardensysteem, toenemende maatschappelijke complexiteit en een grote bezuinigingsopgave tegelijkertijd hanteerbaar worden gemaakt? Drie benaderingen om dit krachtenveld te beheersen.
    Download PDF
  • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

    Business Process Management in Nederland - 2011

    Whitepaper van Capgemini juni 2011
    Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
    Download PDF
  • rapport-heroverweging

    Brede heroverwegingen openbaar bestuur

    Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2010
    Openbaar Bestuur Onder leiding van drs. Kalden richt de werkgroep Openbaar Bestuur zich op de bestuurlijke organisatie en de daarmee samenhangende kosten van Nederland. Dit richt zich voornamelijk op het aantal ambtenaren bij de verschillende bestuurslagen en de mogelijkheden deze te reduceren. De besparingen komen voort uit een andere...
    Download PDF
  • kredietcrisis

    Kredietcrisis en publieke organisaties

    Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2009
    In de huidige economische crisis en oplopende werkloosheid wordt de overheid als een aantrekkelijke werkgever gezien. Doet de overheid er verstandig aan om actief personeel te werven nu de omstandigheden daarvoor gunstig zijn? Of levert dat slechts ambtenaren op die snel weer vertrekken als het economisch beter gaat?
    Download PDF
  • schulden

    Een nieuwe schuldencrisis?

    Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2009
    In de publicitaire schaduw van de huidige schulden- en conjunctuurcrisis ontwikkelen zich bijna onopgemerkt de ingrediënten van een volgende schuldencrisis in de eurozone. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank moeten ingrijpen.
    Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (8) Branches Bezuinigingen (8)