of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Overheidsontwikkelmodel vormt basis voor ontwikkelproces Etten-Leur

Structureel werken aan organisatieontwikkeling

BAN-ontwikkelproces

Samenvatting

Etten-Leur is een gemeente met ruim 40.000 inwoners. Deze gemeente geeft sinds 2003 structureel invulling aan organisatieontwikkeling door te werken met het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties en de opvolger van dit model: het Overheidsontwikkelmodel. Door te werken met het model is er duidelijkheid gekomen over het verloop van processen en de bijbehorende bevoegdheden. Kennis in de organisatie is geborgd en niet afhankelijk van individuele medewerkers. De implementatie van bijvoorbeeld het KCC en de Wabo verloopt soepel. De informatievoorziening richting burgers is sterk verbeterd en de dienstverlening wordt door burgers en stakeholders goed gewaardeerd.

Inhoudsopgave

Inleiding

De aanleiding
De aanpak
Het proces
Resultaat

Rol Bestuursacademie
Informatie

Inloggen of registreren