of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Mobility as a Service: de volgende revolutie in mobiliteit

Welke stimulans hebben reizigers nodig om hun gedrag te veranderen?

whitepaper-deloitte_2

Samenvatting

MaaS: een belofte die nog niet is ingelost en met duidelijke uitdagingen

De toenemende bevolkingsgroei en urbanisatie zorgen voor een enorme druk op onze huidige infrastructuur. Dit resulteert in verkeerscongestie, luchtvervuiling en voertuigongevallen, welke enorme menselijke en economische kosten met zich mee brengen voor de overheid en de samenleving. Onze steden staan voor een aanzienlijke uitdaging en de vraag rijst dan ook: hoe kunnen we de personen en goederen die we nodig hebben, efficiënter en effectiever verplaatsen?

Bij het zoeken naar een oplossing is er een sterke druk uit de samenleving om steden leefbaarder en duurzamer te maken, waarbij in toenemende mate afgestapt wordt van het auto-centrische gedachtegoed. De manier waarop mensen en goederen zich verplaatsen staat dan ook op de voorgrond van een radicale transformatie. Een groot aantal nieuwe technologieën en innovatieve diensten, in combinatie met disruptieve demografische en sociaal-economische trends, hervormen de invulling van mobiliteit fundamenteel. We zien reeds ontwikkelingen in ritdelen, autodelen, maar ook in de aanleg van slimme infrastructuur (verkeerssensoren, connected verkeerslichten, enz.). Deze ontwikkelingen en de opkomst van autonome voertuigen hebben ingrijpende gevolgen voor ons bestaande transportsysteem, namelijk snellere, goedkopere, schonere en veiligere mobiliteit.

Inhoudsopgave

De doelgroepen van Maas

Ontwikkeling Maas dienstverlening en stappen in productontwikkeling

Klantgerichte benadering

Een werkend ecosysteem

Rol overheid

Inloggen of registreren