of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

BGHU en het integraal klantconcept

Arnold Geytenbeek | directeur Belastingsamenwerking BghU

BGHU-en-het-integraal-klantconcept

Samenvatting

De belastingslogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, mag op gemeentelijk niveau worden afgestoft. Nu steeds meer gemeenten samenwerken met waterschappen, ontstaan grote kansen om het burgers makkelijker te maken. Met een uitgekiend integraal klantconcept zorgt belastingsamenwerking BghU voor optimale bereikbaarheid. En veel zaken kunnen burgers tegenwoordig zélf.

 

Dat gemeenten en waterschappen in partnerships investeren, is een logische ontwikkeling. Zowel veel gemeentelijke belastingen als aanslagen van waterschappen zijn immers gebaseerd op de WOZ-waarde. Hoewel die partnerschappen zich als een inktvlek uitbreiden, blijven grote steden nog wat achter.

Utrecht vormt daarop een positieve uitzondering. "Als het volume fors is, lijkt het voordeel van samenwerken kleiner," zegt Arnold Geytenbeek, directeur Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

"Ons voorbeeld – sinds 1 januari 2014 trekt de gemeente Utrecht op met De Bilt en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – toont echter aan dat er wel degelijk flinke synergievoordelen mogelijk zijn. Vooral als je direct inzet op integratie en digitalisering."

Inhoudsopgave

Burger leidend

Impuls klantvriendelijkheid

Eén aanspreekpunt

Minder bezwaarschriften, minder kosten

Kennissysteem

Gemeente Utrecht "heel positief’’

Inloggen of registreren